Η έρευνα στο Εργαστήριο Γλαυκώματος

Στο Εργαστήριο Γλαυκώματος η έρευνα επικεντρώνεται σε 6 βασικούς άξονες:

  1. Στην επίπτωση στην ποιότητα ζωής των γλαυκωματικών ασθενών (Quality management).
  2. Στην εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών Υγείας (e-health).
  3. Στην αρτιότερη ολιστική διαχείριση των γλαυκωμάτων (disease management).
  4. Στην αποδοτικότερη διαχείριση του Εργαστηρίου (healthcare management).
  5. Στην αξιόλογηση των τεχνολογιών στο χώρο του γλαυκώματος (technology management).
  6. Στη βασική έρευνα για τη γονιδιακό καθορισμό της νόσου.

Στο Εργαστήριο Γλαυκώματος επιδιώκουμε τη συνεργασία με άλλα Νοσηλευτικά ή Πανεπιστημιακά ιδρύματα, οφθαλμολογικές κλινικές, ιδιωτικές ή δημόσιες, στους παραπάνω τομείς.