Πληροφορίες για Γενικούς Ιατρούς

Το Εργαστήριο του Γλαυκώματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου επιδιώκει τη συνεχή και αγαστή συνεργασία με τους Γενικούς Ιατρούς της ευρύτερης περιφέρειας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην προσπάθεια για ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα στους γλαυκωματικούς ασθενείς και τις οικογένειες τους.

Για την αρμονικότερη συνεργασία με τους ιατρούς των Περιφερειακών Ιατρείων και των Κέντρων Υγείας στο Εργαστήριο Γλαυκώματος έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες συνοψίζονται:

  • Ελεγχόμενη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο των ασθενών της κλινικής.
  • Συμμετοχή στις ηλεκτρονικές συζητήσεις (fora) του Εργαστηρίου.
  • Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα Προληπτικής και Κοινωνικής Ιατρικής του Εργαστηρίου.
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικού προγραμματισμού εξέτασης (συμπεριλαμβανομένων παρακλινικών εξετάσεων) στο Ιατρείο Γλαυκώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδω.