Πληροφορίες για Οφθαλμίατρους

Στο Εργαστήριο Γλαυκώματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου προσφέρονται μια σειρά από υπηρεσίες στους Ιδιώτες Οφθαλμιάτρους που καλύπτουν την ευρύτερη περιφέρεια της Θράκης προκειμένου να συμβάλλουν στην αρτιότερη παροχή φροντίδας των Γλαυκωματικών ασθενών που παρακολουθούν. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μια σειρά από εξειδικευμένες παρακλινικές εξετάσεις ή ακόμα και απλή συμβουλευτική συμμετοχή στη διάγνωση / θεραπεία του ασθενή.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου επιτρέπει τις παρακάτω παρακλινικές εξετάσεις:

  • Οπτικά πεδία (Humphrey & Octapus).
  • Τρισδιάστατη τομογραφία συνοχής (3d-OCT)
  • Πολαριμετρική ανάλυση οπτικού δίσκου (GDx-VCC)
  • Τοπογραφία και παχυμετρία κερατοειδή μέσω τομογραφίας συνοχής (Visante OCT)
  • Λεπτομερής ενδοθηλιομέτρηση κερατοειδή (Specular microscopy).

Για αίτημα παρακλινικής εξέτασης πατήστε εδώ.