Στόχοι εργαστηρίου

Στο Εργαστήριο Γλαυκώματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αντιλαμβανόμαστε τα Γλαυκώματα ως ένα σημαντικό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Προσπαθούμε να προσφέρουμε μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη φροντίδα για τους γλαυκωματικούς ασθενείς και τις οικογένειες τους, ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο την επίπτωση της νόσου.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου παρουσιάζει σημαντική κλινική και ερευνητική εμπειρία στα γλαυκώματα. Αυτή η εμπειρία σε συνδυασμό με τον τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής που διαθέτει το Εργαστήριο, δημιουργεί τις απαραίτητες προυποθέσεις για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών της Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργείας του Εργαστηρίου μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Δρ Γεώργιος Λαμπίρης
Λέκτορας
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Γλαυκώματος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης