Γλωσσάρι Γλαυκώματος - A

  • Αμφιβληστροειδής
Είναι η εσωτερική επιφάνεια του οφθαλμού που δέχεται το φωτεινό ερέθισμα (φως) και το μεταβιβάζει μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο. Ο αμφιβληστροειδής διαθέτει τους "ειδικούς" υποδοχείς του φωτός τα ραβδία και τα κωνία.

  • Αποκόλληση
Ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο μια στιβάδα (επιφάνεια) του οφθαλμού αποκολλάται από την υποκείμενη της στιβάδα (επιφάνεια). Υπάρχουν πολλών ειδών αποκολλήσεις.

  • Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς
Είναι μια επείγουσα κατάσταση κατά την οποία διαχωρίζεται η νευροεπιθηλιακή στιβαδα του αμφιβληστροειδή από το μελάγχρο επιθήλιο. Ο ασθενής συνήθως αντιλαμβάνεται φωτεινά ερεθίσματα (σαν φλας) ή / και αιωρούμενες σκιάσεις (μυγάκια / αράχνες) ή ακόμη και μια μαύρη κουρτίνα να εμποδίζει την όραση του. Πρέπει οπωσδήποτε να ζητά βοήθεια από το εφημερεύον νοσοκομείο.

  • Αποκόλληση υαλοειδούς
Αποτελεί μια σχετικά συνηθισμένη κατάσταση (ιδιαίτερα σε ανθρώπους άνω των 50 ετών) κατά την οποία αποκολλάται το υαλοειδές από τον αμφιβληστροειδή. Συνήθως ο ασθενής αντιλαμβάνεται αιωρούμενες σκιάσεις. Δεν αποτελεί επείγον περιστατικό, χρειάζεται όμως ιατρική παρακολούθηση.

  • Ακεταζολαμίδη
Αποτελεί ένα ισχυρό αντιγλαυκωματικό φάρμακο που χορηγείται συστηματικά (από tο στόμα) και μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση μέσω της μείωσης της παραγωγής του υδατοειδούς υγρού.

  • Ανισοκορία
Αποτελεί το φαινόμενο κατά το οποίο οι κόρες των δύο οφθαλμών παρουσιάζουν διαφορά στο μέγεθος. Η ανισοκορία μπορεί να οφείλεται σε νευρολογικό αίτιο, σε τραυματισμό, σε χρήση φαρμακευτικών ουσιών και οπωσδήποτε χρειάζεται πλήρη ιατρικό έλεγχο.

  • Αχρωματοψία
Αποτελεί το φαινόμενο κατά το οποίο παρουσιάζεται αδυναμία διάκρισης μεταξύ συγκεκριμένων χρωμάτων. Υπάρχουν διαφόρων ειδών.

  • Αστιγματισμός

Αποτελεί το φαινόμενο κατά το η διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού δεν είναι ομοιόμορφη. Επηρεάζεται κυρίως η ποιότητα της όρασης καθώς εμφανίζονται περιγράμματα γύρω από τα αντικείμενα.  Μπορεί να συνδυάζεται με μυωπία ή με υπερμετρωπία.  Συνήθως χορηγούνται γυαλιά.

[Επιστροφή]