Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Β

  • Βλεφαρίτις

Αποτελεί την φλεγμονή των βλεφάρων. Συνήθως παρατηρείται ερυθρότητα (κοκκινίλα), κνησμός (φαγούρα) και εκκρίσεις. Μπορεί να συνδυάζεται με επιπεφυκίτιδα.

  • Βαλβίδα

Οι βαλβίδες είναι συσκευές που τοποθετούνται στους οφθαλμούς προκειμένου να ρυθμιστεί η πίεση σε "δύσκολα" γλαυκώματα που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες θεραπευτικές μεθόδους. Υπάρχουν πολλών ειδών βαλβίδες.

  • β-αναστολείς

Αποτελούν μια σημαντική κατηγορία αντιγλαυκωματικών φαρμάκων που μειώνουν την ενδοφθάλμια πίεση κυρίως μέσω της μείωσης της παραγωγής του υδατοειδούς υγρού.

  • Βούφθαλμος

Αποτελεί τη χαρακτηριστική αύξηση του μεγέθους των οφθαλμών που εμφανίζεται στα συγγενή γλαυκώματα που δεν έχουν αντιμετωπισθεί έγκαιρα.

 

[Επιστροφή]