Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Γ

  • Γλαυκωματοκυκλιτικές κρίσεις

Αποτελούν κρίσεις πολύ υψηλών πιέσεων στους οφθαλμούς που συνήθως εμφανίζονται σε νέους ενήλικες. Η διάρκεια τους ποικίλει από λίγες ώρες ως μερικές μέρες. Ανήκουν στην κατηγορία των δευτεροπαθών γλαυκωμάτων.

  • Γεωγραφική ατροφία της ωχράς

Σχετίζεται με την ηλικία και παρουσιάζεται με κάποιου βαθμού μείωση της ποιότητας και της ποσότητας της όρασης. Οφείλεται σε προσβολή του μελάγχρου επιθηλίου καθώς και των φωτουποδοχέων του αμφιβληστροειδή.

  • Γωνιοσκοπία

Αποτελεί την εξέταση κατά την οποία αξιολογούνται μια σειρά από παραμέτρους που αφορούν τη γωνία του προσθίου θαλάμου μέσω της οποίας αποχετεύεται το υδατοειδές υγρό. Ανάμεσα στις παραμέτρους που αξιολογούνται και έχουν σημαντική κλινική σημασία για τα γλαυκώματα είναι: η εκτίμηση του εύρους, η παρουσία χρωστικής, η παρουσία συμφίσεων.

[Επιστροφή]