Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Δ

  • Διπλωπία

Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους τα δύο μάτια δεν είναι στραμένα ακριβώς προς την ίδια κατεύθυνση που θέλει να κοιτάξει το άτομο σχηματίζεται η εντύπωση ότι το αντικείμενο προσήλωσης καταλαμβάνει δύο διοαφορετικά σημείο στο χώρο. (Δηλαδή το βλέπουμε διπλό).

[Επιστροφή]