Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Ε

  • Επιπεφυκότας

Είναι ένα λεπτός υμένας με πολλά αγγεία που καλύπτει εξωτερικά τον σκληρό χιτώνα στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού καθώς και το εσωτερικό μέρος βλεφάρων.

  • Επιπεφυκίτις

Η φλεγμονή για οποιοδήποτε λόγο (πχ. μόλυνση) του επιπεφυκότα.

  • Ενδοφακός

Είναι ο τεχνητός φακός που τοποθετείται μέσα στο μάτι συνήθως μετά από επέμβαση για αφαίρεση του καταρράκτη. Υπάρχουν πολλών ειδών ενδοφακοί.

 

 

[Επιστροφή]