Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Η

  • Ηλεκτρομυογραφία

Αποτελεί τη διαγνωστική εκείνη εξέταση κατά την οποία ελέγχεται η φυσιολογική ή όχι λειτουργία των μυών και των αντίστοιχων νεύρων.

[Επιστροφή]