Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Μ

  • Μυωπία.

Αποτελεί μια διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία το είδωλο ενός αντικειμένου εστιάζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή (πάνω στον οποίο πρέπει να εστιάζεται). Συνήθως χορηγούνται γυαλιά. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να διορθωθεί με επέμβαση (διαθλαστική χειρουργική).

  • Μαννιτόλη.

Αποτελεί ένα σκεύασμα (υπεροσμωτικό παράγοντα) που χορηγείται ενδοφλέβια και χρησιμοποιείται για την προσωρινή μείωση της ενδοφθαλμίου πίεσης όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα θεραπευτικά μέσα.

  • Μυωτικά.

Αποτελούν μια κατηγορία αντιγλαυκωματικών φαρμάκων (κολλυρίων) που μειώνουν την ενδοφθάλμια πίεση διευκολύνοντας την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού.

  • Μυδριατικά.

Αποτελούν μια κατηγορία φαρμάκων (κολλύρια) που προκαλούν μυδρίαση (αύξηση της διαμέτρου της κόρης). Χρησιμοποιούνται σε μια σειρά από παθήσεις (πχ. ραγοειδίτιδες)

[Επιστροφή]