Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Ο

  • Οπτικά Πεδία (εξέταση οπτικών πεδίων)
Αποτελεί μια απαραίτητη εξέταση τόσο για τη διάγνωση όσο και για την παρακολούθηση του γλαυκώματος. Μέσω της εξέτασης αυτής ελέγχεται το πεδίο της όρασης για πιθανά σημεία με μικρότερη ή μηδενική αντίληψη του φωτός, τα οποία ονομάζονται σκοτώματα.


  • Οπτικό νεύρο
Είναι το νεύρο που συνδέει τον οφθαλμό με τον εγκέφαλο και επιτρέπει τη λειτουργία της όρασης. Οι βλάβες του οπτικού νεύρου οδηγούν στην έκπτωση της όρασης ή ακόμα και στη διακοπή της λειτουργίας της όρασης, δηλαδή στην τύφλωση.


  • Οπτική οξύτης
Η ποσότητα της (κεντρικής) όρασης ενός οφθαλμού ονομάζεται οπτική οξύτης. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το δεκαδικό σύστημα μέτρησης της οπτικής οξύτητας (πχ. 8/10).


  • Οπτόμετρο
Είναι το οφθαλμολογικό εργαλείο μέσω του οποίου μετριέται η οπτική οξύτης. Υπάρχουν διαφόρων ειδών οπτότυπα.


  • Οπτική τομογραφία (Optical Coherent Tomography)

Είναι μια εξειδικευμένη εξέταση (Τομογραφία της οπτικής θηλής) μέσω της οποίας αξιολογείται με αντικειμενικό τρόπο η βλάβη στο οπτικό νεύρο από το γλαύκωμα (ή από και άλλες παθήσεις). Αποτελεί μια πολύ χρήσιμη εξέταση που βοηθάει και στη διάγνωση αλλά και στην παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών.

[Επιστροφή]