Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Π

  • Πτερύγιο

Αποτελεί την παθολογική ανάπτυξη ινοαγγειακού ιστού στον επιπεφυκότα που επεκτείνεται στον κερατοειδή. Συνήθως επηρεάζει την όραση προκαλώντας αστιγματισμό και προκαλεί συχνές επιπεφυκίτιδες.

  • Προσταγλανδίνες

Αποτελούν μια σχετικά νέα κατηγορία αντιγλαυκωματικών φαρμάκων (κολλυρίων) που μειώνουν την ενδοφθάλμια πίεση διευκολύνοντας την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού (μέσω της ραγοειδοσκληρικής οδού).

  • Πιλοκαρπίνη

Αποτελεί ένα ισχυρό αντιγλαυκωματικό φάρμακο (κολλύριο) που διευκολύνει την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού. Ανήκει στην κατηγορία των μυωτικών φαρμάκων (δηλαδή μειώνει τη διάμετρο της κόρης).

  • Περιμετρία

Αποτελεί τη μέθοδο αξιολόγησης των οπτικών πεδίων. Διακρίνεται σε χειροκίνητη και αυτόματη.

  • Παράγοντας κινδύνου

Αποτελούν μια σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν ή επιταχύνουν την ανάπτυξη των γλαυκωμάτων. Ανάμεσα στους ισχυρούς παράγοντες κινδύνου είναι: η προχωρημένη ηλικία, η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, η συγγένεια με γλαυκωματικό ασθενή.

 

[Επιστροφή]