Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Σ

  • Σκληρός

Αποτελεί την εξωτερική, σκληρή επιφάνεια (στιβάδα) του ματιού.

  • Στεάτιο

Αποτελεί μια συνηθισμένη κιτρινόλευκη αλλοίωση στον επιπεφυκότα.

  • Σωλήνας του Schlemm

Αποτελεί ένα κυκλικό αγωγό μέσω του οποίου αποχετεύεται το υδατοειδές υγρό.

  • Σχισμοειδής λυχνία

Αποτελεί το βασικό εργαλείο της οφθαλμολογικής εξέτασης μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η παρατήρηση (βιομικροσκόπηση) όλων σχεδόν των τμημάτων του οφθαλμού.

  • Στερεοσκοπική όραση

Αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα της διόφθαλμης όρασης κατά την οποία υπάρχει η δυνατότητα αντίληψης του βάθους (τρισδιάστατη)

 

[Επιστροφή]