Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Χ

  • Χαλάζιο

Αποτελεί μια πάθηση των βλεφάρων λόγω φλεγμονής κάποιων αδένων (μειμβομιανών). Συνήθως παρουσιάζεται ως σκληρή, στρογγυλή διόγκωση.

[Επιστροφή]