Γλωσσάρι Γλαυκώματος - Υ

  • Υδατοειδές Υγρό


Αποτελεί το υγρό εκείνο που εμπεριέχεται στα πρόσθια τμήματα του ματιού (στον πρόσθιο και οπίσθιο θάλαμο). Οι διαταραχές στην παραγωγή ή/και στην αποχέτευση του υδατοειδούς  υγρού συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη του γλαυκώματος.

[Επιστροφή]