Γλαύκωμα και οδήγηση.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι γλαύκωμα στα πρώιμα στάδια του επηρεάζει την οδήγηση. Από τη στιγμή όμως που έχει επέλθει βλάβη στα οπτικά πεδία πρέπει ο οδηγός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και αν είναι δυνατό να αποφεύγει την οδήγηση σε δύσκολές συνθήκες.

Σίγουρα ο οφθαλμίατρός σας είναι σε θέση να εκτιμήσει την κατάσταση της όρασή σας και να σας συμβουλεύσει κατά πόσο είστε σε θέση να οδηγείτε (και υπό ποιές συνθήκες).

 

[Επιστροφή]