Περαιτέρω πληροφορίες για το γλαύκωμα

Υπάρχουν πολλοί τύποι γλαυκώματος. Τα περισσότερα γλαυκώματα χαρακτηρίζονται από αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση. Δηλαδή η πίεση μέσα στο μάτι αυξάνεται πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Αυτό συνήθως δε δημιουργεί ενοχλήσεις στον ασθενή, γι' αυτό και δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Το γλαύκωμα όμως, με την πάροδο του χρόνου καταστρέφει το οπτικό νεύρο και τελικά μειώνει σημαντικά την ποιότητα και την ποσότητα της όρασης. Από τη στιγμή που το οπτικό νεύρο υποστεί βλάβη και χαθεί μεγάλο ποσοστό της όρασης, ή φτάσουμε στην τύφλωση, δεν υπάρχει τρόπος να ανακτήσουμε ότι έχει ήδη χαθεί παρά μόνο να αποτρέψουμε περαιτέρω βλάβη.

[Επιστροφή]