Γλαύκωμα και εργασία

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγέλματα που κάποιος πρέπει να αποφεύγει όταν έχει γλαύκωμα. Ειδική πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται όταν λόγω του γλαυκώματος υπάρχει σημαντική απώλεια στην ποιότητα και την ποσότητα της όρασης, η οποία καθιστά δυσχερή ή και αδύνατη την εκτέλεση κάποιων δραστηριοτήτων (πχ. επαγγελματίας οδηγός).

[Επιστροφή]